Contul 213 | Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
18 iunie 2018
Contul 211 | Terenuri şi amenajări de terenuri
18 iunie 2018

Contul 212 | Construcţii

GRUPA 21 | IMOBILIZĂRI CORPORALE

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor.
Contul 212 „Construcţii” este un cont de activ.

Debit

În debitul contului 212 „Construcţii” se înregistrează:
– valoarea construcţiilor achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite prin subvenţii pentru investiţii, ca aport la capitalul social (404, 231, 4751, 456);
– valoarea construcţiilor primite cu titlu gratuit (4753);
– valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
– valoarea construcţiilor primite în regim de leasing financiar (167);
– creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă construcţiei reevaluate (105);
– creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (755);
– costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale la scoaterea din evidenţă, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului (151);
– valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).

Credit

În creditul contului 212 „Construcţii” se înregistrează:
– valoarea neamortizată a construcţiilor scoase din evidenţă (658);
– amortizarea construcţiilor scoase din evidenţă (281);
– descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea construcţiilor, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
– valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea construcţiilor, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);
– valoarea amortizării construcţiilor, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281);
– valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 262, 263, 265);
– valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la construcţiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281).
Soldul contului reprezintă valoarea construcţiilor existente.


Aveți completări legate de contul 212 | Construcţii ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 × 10 =