Contul 214 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
18 iunie 2018
Contul 212 | Construcţii
18 iunie 2018

Contul 213 | Instalaţii tehnice şi mijloace de transport

GRUPA 21 | IMOBILIZĂRI CORPORALE

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport.
Contul 213 „Instalaţii tehnice şi mijloace de transport” este un cont de activ.

Debit

În debitul contului 213 „Instalaţii tehnice şi mijloace de transport” se înregistrează:
– valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite ca aport la capitalul social (404, 446, 223, 231, 456);
– valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport primite prin subvenţii pentru investiţii, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);
– valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
– costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale la scoaterea din evidenţă, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului (151);
– valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport primite în regim de leasing financiar
(167);
– creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizării corporale reevaluate (105);
– creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (755);
– valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie şi restituite proprietarului (281).

Credit

În creditul contului 213 „Instalaţii tehnice şi mijloace de transport” se înregistrează:
– valoarea neamortizată a instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport scoase din evidenţă
(658);
– amortizarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport scoase din evidenţă (281);
– valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituie (167);
– descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
– valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);
– valoarea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 262, 263, 265);
– valoarea investiţiilor efectuate de chiriaşi la instalaţiile tehnice şi mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (281).
Soldul contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport, existente.


Aveți completări legate de contul 213 | Instalaţii tehnice şi mijloace de transport ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

− 3 = 2