Contul 217 | Active biologice productive
18 iunie 2018
Contul 215 | Investiţii imobiliare
18 iunie 2018

Contul 216 | Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale

GRUPA 21 | IMOBILIZĂRI CORPORALE

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, recunoscute ca imobilizări corporale.
Contul 216 „Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” este un cont de
activ.

Debit

În debitul contului 216 „Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” se înregistrează:
– valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale achiziţionate, realizate din producţie proprie, primite ca aport la capitalul social (404, 231, 456);
– valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453);
– valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale primite prin subvenţii pentru investiţii, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);
– costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (151);
– valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale primite în leasing financiar (167);
– creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcţiilor, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă investiţiilor imobiliare reevaluate (105);
– creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (755).

Credit

În creditul contului 216 „Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” se înregistrează:
– valoarea neamortizată a activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale scoase din evidenţă (658);
– amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale scoase din evidenţă (281);
– valoarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (167);
– descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
– valoarea descreşterii rezultate din reevaluarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);
– valoarea amortizării activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281).
Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale existente.


Aveți completări legate de contul 216 | Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale ?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

− 3 = 2